1. Αποτελέσματα σκαλισμένων καρτών

Οι σκαλισμένες είτε χαραγμένες κάρτες σε χαλκό έχουν τη φυσική έλξη όπως ένα παλαιό μέταλλο , το οποίο επίσης αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αξίες. Ο χαλκός μας περιέχει μια γνησιότητα η οποία δεν φθείρεται και διατηρεί το χρώμα για δέκα έτη. Σας προτείνουμε να χαράξετε την κάρτα και να μη τη χρωματίσετε , διότι σε αυτήν την περίπτωση θα φανούν οι φυσικές ιδιομορφίες του συγκεκριμένου μετάλλου.

2. Πάρτε μια προσφορά τώρα.

Δεν χρεώνουμε έξοδα αποστολής. Η κατασκευή και η αποστολή είναι εγγυημένη.
Βασική μας αρχή είναι η ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών.
    Είδος Πελάτη: